ფრანჩაიზი

ფრანჩაიზი

როგორგახდნენესფრანჩაიზებიფრანჩაიზერები

ოთხივეანტრეპრენერმაგარისკა,ზოგიერთმაახალიბრენდიშექმნა,ზოგმა - სათავოკომპანიაიყიდადასაბოლოოდყველადიდიბოსიგახდა

3მიზეზი,თურატომსჯობსსაკუთარიბიზნესისდაწყებასფრანჩაიზი

თუფრანშიზაზეფიქრობთ,მისშეძენასთანდაკავშირებულისამისაკვანძოუპირატესობაცუნდაგაითვალისწინოთ

glovo - ტექნოლოგიურიკომფორტიდასურვილებზედისტანციურიწვდომა

glovoუკვეთბილისში,ბათუმში,ქუთაისსადარუსთავში

“მაკდონალდსსაქართველო” - 20წელიწარმატებულსაქმიანობაში

საქართველოს“მაკდონალდსმა”ევროპისმასშტაბითდიდიაღიარებამოიპოვადაუმაღლესიჯილდო - 最佳的整体性能დაიმსახურა